Route 1

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Heathrow

Takes on average 8hrs 5mins

Most Direct

 1. National Express
  8hr5   2 legs

Route 2

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via London

Takes on average 8hrs 50mins

 1. National Express
  8hr50   2 legs

Route 3

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Gatwick and Heathrow

Takes on average 6hrs 50mins

Fastest

 1. National Express
  6hr50   3 legs

Route 4

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Reading and London

Takes on average 12hrs 5mins

 1. National Express
  12hr5   3 legs

Route 5

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Hickstead and Heathrow

Takes on average 10hrs 5mins

 1. National Express
  10hr5   3 legs

Route 6

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Newport and Heathrow

Takes on average 14hrs 16mins

 1. National Express
  14hr16   3 legs

Route 7

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Hickstead and London

Takes on average 10hrs 50mins

 1. National Express
  10hr50   3 legs

Route 8

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Brighton and London

Takes on average 10hrs 28mins

 1. National Express
  10hr57   3 legs
 2. National Express
  10hr   3 legs

Route 9

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Brighton and London

Takes on average 11hrs 42mins

 1. National Express
  11hr42   3 legs

Route 10

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Brighton and Heathrow

Takes on average 8hrs 57mins

 1. National Express
  8hr57   3 legs

Route 11

Brighton Black Lion to Ledbury High Street via Bridgend and Heathrow

Takes on average 15hrs 53mins

 1. National Express
  15hr53   3 legs