Route 1

Luton Station Interchange to Box via Heathrow

Takes on average 5hrs 9mins

Fastest

Most Direct

 1. National Express
  5hr24   2 legs
 2. National Express
  4hr29   2 legs
 3. National Express
  5hr59   2 legs
 4. National Express
  5hr4   2 legs
 5. National Express
  6hr14   2 legs
 6. National Express
  4hr49   2 legs
 7. National Express
  5hr44   2 legs
 8. National Express
  4hr49   2 legs
 9. National Express
  6hr4   2 legs
 10. National Express
  5hr9   2 legs
 11. National Express
  4hr4   2 legs
 12. National Express
  5hr3   2 legs
 13. National Express
  3hr58   2 legs
 14. National Express
  5hr8   2 legs
 15. National Express
  5hr3   2 legs
 16. National Express
  5hr38   2 legs