Route 1

Paignton to Portsmouth International Port via London

Takes on average 9hrs 25mins

Most Direct

 1. National Express
  9hr25   2 legs

Route 2

Paignton to Portsmouth The Hard Interchange via Heathrow

Takes on average 9hrs 40mins

 1. National Express
  10hr5   2 legs
 2. National Express
  9hr15   2 legs

Route 3

Paignton to Portsmouth The Hard Interchange via Exeter and Heathrow

Takes on average 10hrs 45mins

 1. National Express
  10hr45   3 legs

Route 4

Paignton to Portsmouth International Port via London and Fareham

Takes on average 9hrs 55mins

 1. National Express
  9hr55   3 legs

Route 5

Paignton to Portsmouth The Hard Interchange via Heathrow and Gatwick

Takes on average 9hrs 5mins

 1. National Express
  9hr5   3 legs

Route 6

Paignton to Portsmouth International Port via Exeter and Poole

Takes on average 8hrs 16mins

Fastest

 1. National Express
  8hr30   3 legs
 2. National Express
  8hr2   3 legs