Route 1

Paignton to Trowbridge Town Hall via Heathrow

Takes on average 8hrs 35mins

Fastest

Most Direct

 1. National Express
  8hr35   2 legs

Route 2

Paignton to Trowbridge Town Hall via Torquay and London

Takes on average 12hrs 35mins

 1. National Express
  12hr35   3 legs

Route 3

Paignton to Trowbridge Town Hall via Torquay and Heathrow

Takes on average 10hrs 27mins

 1. National Express
  10hr35   3 legs
 2. National Express
  10hr20   3 legs

Route 4

Paignton to Trowbridge Town Hall via Torquay and London and Heathrow

Takes on average 14hrs 25mins

 1. National Express
  14hr25   4 legs

Route 5

Paignton to Trowbridge Town Hall via Torquay and Exeter and London

Takes on average 12hrs 55mins

 1. National Express
  12hr55   4 legs